fbpx
logo

Gece Alt Islatma (Enürezis Nokturna) ve Hipnoterapi

Sık rastlanan çocukluk çağı hastalıklarından biri olan gece alt ıslatma (enürezis nokturna), 4-5 yaş üzerindeki çocuklarda, gece uyurken aralıklarla oluşan idrar kaçırma davranışıdır. Bu durum çocuklar ve anneleri üzerinde davranışsal ve psikolojik sorunlara neden olabilmektedir.

Enürezis nokturna çok etkenli bir bozukluktur. Biyolojik, psikolojik ve sosyal nedenler bu bozukluğun ortaya çıkmasında önemli rol oynayabilmektedir. En sık öne sürülen nedenlerden biri genetik ve ailesel faktörlerdir. Bu çocukların %65-85’inde pozitif aile öyküsü saptanmıştır.

Tüm enürezisli hastaların %80’ini bebekliğinden itibaren gece idrarını kaçıranlardan (primer nokturnal enürezis) oluşturmaktadır. Bu hastalarda organik bir neden bulunmaz. Yani nörolojik muayene ve laboratuvar tetkikleri normaldir. Ancak, hastaların %20’sinde organik bir neden bulunur.

Alt ıslatma tedavi edilmezse ileri yaşlara kadar devam edebilen, ciddi psiko-sosyal sonuçlar doğurabilecek bir sağlık sorunudur.

Çocuklar uzun süre bu duygularla yaşadıklarında utanç hissiyle birlikte zamanla özgüven eksikliği, çekingenlik, ilişkilerinde yetersizlik, sosyal fobi gelişebilir.

Çocuğunuz gerekli muayene ve laboratuvar tetkiklerini yaptırmış ve hastalığının nedeninde organik bir sebep çıkmamışsa davranış motivasyonu ve hipnoz ile ilaçsız olarak uygulanabilecek tedaviler başarılı olabilmektedir.