Otizm ve Tedavisi

Otizm ve Tedavisi

Yayın Tarihi: 20-05-2018

Bugünlerde bir TV kanalında "MUCİZE DOKTOR" isminde bir dizi yayınlanmaya başladı ve dizinin "OTİZM" ile ilgili bir farkındalık yaratacağına eminim. Aslında çok basit yöntemlerle OTİSTİK çocuklardan "MUCİZE DOKTORLAR" (veya diğer meslek dalları) yetiştirmek ailelerin elinde. Otizm aslında otizm spektrum bozukluğu denilen bir dizi nöro-gelişimsel bozukluktan ibarettir. Genel kullanılan ismi otizm olduğu için bu yazıda otizm spektrum bozukluğundan otizm olarak bahsedilecektir.

ABD'de otizm olma ihtimali 1970 yılında 10.000'de 1 iken şu anda bu ihtimal 50' de 1'e yükseldi, yani gün geçtikçe otizm görülme sıklığı artıyor. 2030 yılında doğan her dört çocuktan birinin, 2050 yılında ise doğan her 2 çocuktan birinin otizmli olacağı ön görülüyor. Aslına bakarsanız endüstriyel gıdalarla (yanlış beslenme) beraber TüM HASTALIKLARDA ciddi bir ARTIŞ görülmekte. Yani DOĞRU BESLENME ile sadece OTİZM değil BİR çOK HASTALIK engellenebilir veya sağaltım sağlanabilir.

Otizmli çocuklarda yaşamın 6. ayından itibaren şüphe uyandıracak bir takım belirtiler olmasına rağmen tanı için en ideal dönem 18. ay civarıdır. Otizmli çocukların tanısı aylara göre bazı gelişim belirtilerinin eksik olmasıyla konulabilir. Otizm tedavisinde en önemli basamak tanının konulmasıdır. Ama maalesef hastaların ebeveynleri çok yanlış bir inançla çocuklarında ‘hastalık' olduğunu kabul etmedikleri için otizmli çocukların tedavisi veya rehabilitasyonu gecikmektedir. Bu noktada söylemek istediğim şeylerden bir tanesi çocukta bir gelişimin geç olması da anormal bir durumdur. Ama aileler maalesef nörogelişimsel bir bozukluğun geç olmasını anormal bir durum kabul etmiyor. Mesela çocuğun 12. ayında yapması gereken sesler çıkarması, ismine tepki vermesi, işaret parmağını kullanarak isteklerini belirtmesi, kendisine ceee şeklinde yapılan şakalara karşılık vermesi, basit emirleri yerine getirmesi gibi fonksiyonları 24.-28. aylarda ancak yapabilmesi aileler tarafından normal karşılanıyor. Anormal nörogelişimsel bozukluk demek çocuğun sadece o işi hiç yapamaması değil, geç yapması da demektir. Mental bozuklukların sınıflandırma sistemi olan DSM kriterlerinden DSM-5 sistemi kriterlerine göre OTİZM herhangi bir zihinsel yetersizlik veya genel gelişimsel geriliğine sebep olacak her hangi bir hastalığı olmayan bir çocukta, sosyal, mesleki ve başka önemli alanlarda klinik olarak anlamlı düzeyde bozukluğa yol açan; sınırlı, tekrarlayıcı davranışlar ve ilgiler ya da etkinliklerle (B maddesi) kendini gösteren; toplumsal iletişim ve toplumsal etkileşimde yetersizliğe sebep olan (A maddesi), erken gelişim dönemlerinde ortaya çıkan bir nöro-gelişimsel bozukluktur. Daha anlaşılır olması için tanı kriterini genişletmek gerekirse bir çocukta toplumsal yakınlaşmada güçlük, sosyal etkileşimde yetersizlik, jest, mimik ve yüz ifadesinde eksiklikler olması, çocuğun iletişimde göz teması kuramaması, arkadaşlık kurmada yetersizlik olması ve arkadaş edinememesi, basmakalıp ifadeler ve hareketlerde bulunması, ısrarla aynı davranış tarzlarını yinelemesi(mesela her zaman aynı kelimelerle selamlama, her zaman aynı yemeği yemek isteme, her zaman aynı yoldan yürüme, alışkanlıklarını değiştirdiğinde huzursuzluk duyma), alışılmadık şeylere yoğun ilgi, aşırı tepkisel hareketler (dokununca sıçrama, ışığa ve hareketlere aşırı odaklanma, nesneleri devamlı koklama ve onlara dokunma) olan çocuklar otizm açısından değerlendirilmelidir. çocuğunda bu tür FARKLILIKLAR gözlemleyen ebeveynlerin bir çocuk psikiyatristi veya çocuk nöroloğu ile görüşmeleri gerekmektedir.

Peki bir otistik çocuğunuz olduğunu kabullendiniz. Bu durumda ne yapmak gerekir. Bir çok çalışma otistik çocuklarda epigenetik ve çevresel faktörlerin çok etkili olduğunu gösterdi. Ben öncelikle merkeze "DOĞRU BESLENME"yi alarak otistik çocuklarda ciddi sağaltımlar elde edileceğini düşünmekteyim. çünkü otizm konusunda yapılan çalışmalarda otizmli çocuklarda bir çok gastrointestinal disfonksiyon olduğu, geçirgen bağırsak patolojisi olduğu, beyne geçmemesi gereken buğday kaynaklı gliadorfin ve süt kaynaklı kazomorfinlerin kan beyin bariyerini aşarak beyne geçtiği tespit edilmiştir. Otizmli çocuklarda aşırı geçirgen bağırsak patolojisi olduğu hipotezine göre DOĞRU BESLENME otizmli çocuklarda çok önemli bir tedavi şeklidir. Gluten kısıtlı, kazein kısıtlı, ketojenik diyet ve probiyotikle tedavi otizmli çocuklarda üzerinde en çok çalışılan diyet rejimleri olup çocuğunuz için en ideal beslenme stratejisini doktorunuzla belirlemelisiniz. Bundan başka multivitamin takviyeleri, D vitamini takviyesi, C vitamini takviyesi, demir takviyesi, omega-3 takviyesi ve magnezyum takviyeleri çocuğunuz için faydalı olabilir. CANDİDA TEDAVİSİ, AĞIR METAL DETOKSİFİKASYONU ve OZON tedavisi otizmli çocukların tedavisinde etkili olan yöntemlerdendir. Otizmli çocuklarda uygulamalı davranış analizi yöntemleriyle eğitim (erken yaşta yoğun davranışsal eğitim, etkinliklerle eğitim, fırsat öğretimi, işlevsel değerlendirme ve analiz, sözel davranış akran aracılı uygulamalar), ilişki temelli yöntemler, sosyal öyküler ve kolaylaştırılmış iletişim metodlarıyla eğitim planlanmalıdır. Otizmli çocukların duyusal bütünleştirme terapisi, işitsel bütünleştirme terapisi, müzik terapisi, sanat terapisi, drama terapisi ve hayvan terapileri, uğraşı terapileri ile rehabilitasyonu mümkündür. Otizmli çocuklarda görülebilecek psikiyatrik problemler bir çocuk psikiyatristi ile görüşülerek takip edilmelidir. Ayrıca bilimsel literatürde otizmli çocuklarda NEUROFEEDBACK tedavisinin faydalı olabileceğini gösteren çalışmalar da mevcut. NEUROFEEDBACK ayrıca otizm, dikkat eksikliği veya hiperaktivite tanı ve tedavisinde de kullanılmaktadır.

Sonuç olarak OTİZM erken dönemde tanısı konularak DAVRANIŞSAL TEDAVİLER, TERAPİ YöNTEMLERİ, UYGUN DİYETLE BESLENME, AĞIR METAL DETOKSİFİKASYONU, OZON TEDAVİSİ, NEUROFEEDBACK ve bir psikiyatrik tedavi yöntemi olarak ALFA BİOENERJİ uygulanarak ciddi sağaltım sağlanabilecek bir hastalıktır.
Unutmamalıyız ki; OTİZM EKSİKLİK DEĞİL FARKLILIKTIR…

DAHA DETAYLI OKUMA İÇİN (KAYNAKLAR)

 1. Doenyas C. Novel Personalized Dietary Treatment for Autism Based on the Gut-Immune-Endocrine-Brain Axis. Front Endocrinol (Lausanne). 2019;10:508.
 2. Evangeliou A et al. Application of a ketogenic diet in children with autistic behavior: pilot study. J Child Neurol. 2003;18: 113-8.
 3. Trudeau MS et al. Dietary and Supplement-Based Complementary and Alternative Medicine Use in Pediatric Autism Spectrum Disorder. Nutrients. 2019;11(8).
 4. Ng QX et al. Et al. A Systematic Review of the Role of Prebiotics and Probiotics in Autism Spectrum Disorders. Medicina (Kaunas). 2019; 55(5).
 5. Millward C et al.GG. WITHDRAWN: Gluten- and casein-free diets for autistic spectrum disorder. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Apr 2;4:CD003498.
 6. Cekici H, Sanlier N. Current nutritional approaches in managing autism spectrum disorder: A review. Nutr Neurosci. 2019; 22: 145-155.
 7. Zivoder I et al. Neurofeedback application in the treatment of autistic spectrum disorders (ASD). Psychiatr Danub. 2015;27 Suppl 1:S391-4.
 8. de Magistris L et al. Antibodies against food antigens in patients with autistic spectrum disorders. Biomed Res Int. 2013;2013:729349.
 9. Dalton N et al. Gut permeability in autism spectrum disorders. Autism Res. 2014; 7: 305–13.
 10. Fiorentino M et al. Blood-brain barrier and intestinal epithelial barrier alterations in autism spectrum disorders. Mol Autism. 2016; 7: 49.
 11. Singh VK, Rivas WH. Prevalence of serum antibodies to caudate nucleus in autistic children. Neurosci Lett. 2004; 355: 53-6.
 12. Ramot M et al. Direct modulation of aberrant brain network connectivity through real-time NeuroFeedback. Elife. 2017 Sep 16;6. pii: e28974.
 13. Liu N et al. Optical-imaging-based neurofeedback to enhance therapeutic intervention in adolescents with autism: methodology and initial data. Neurophotonics. 2017; 4: 011003.
 14. https://www.anadoluotizm.org/otizm-hakkinda/otizm-spektrum-bozuklugunun-belirtileri-nelerdir/
 15. https://www.acibadem.com.tr/Hayat/Bilgi/otizm-nedir-belirtileri-nelerdir
 16. http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/Uploads/51539/31260/dsm_5_tan%C4%B1_%C3%B6l%C3%A7%C3%BCtleri.pdf
 17. http://www.tohumotizmportali.org/docs/osb-sari-kitapcik-nisan-2019-baski.pdf